Σούστες Ντίνος

Ειδικές Κατασκευές

Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό και πολυετή εμπειρία.

Ειδικές Κατασκευές

Αναλαμβάνουμε ειδικές κατασκευές παντός τύπου

Κατασκευή αποφρακτικού μηχανήματος

Κατασκευή Μπρακέτου MAN

Κατασκευή συσκευής αποφύλλωσης ελαιόκαρπου

Κατασκευή δεξαμενής πετρελαίου

Κατασκευή τρέιλερ

Κατασκευή οκοίων

Κατασκευή φρεατίων δεξαμενών καυσίμου

Κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων

Παρέχουμε κορυφαίες λύσεις

Παρέχουμε κορυφαίες λύσεις

Σχετικά με οποιαδήποτε μεταλλική κατασκευή χρειαστείτε